Home galega > Quen somos

Quen somos

 

Na actualidade, tras unha longa traxectoria, que serviu para consolidar o modelo de servizo, sumando aos novos operadores autonómicos que foron creándose, a FORTA está integrada por once entes de radio e televisión autonómicos:

 

 

 

 

 

 

Para o cumprimento dos seus fins, a Federación desenvolve entre outras as seguintes actividades:

  bullet_audiencias.gif A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades.

  bullet_audiencias.gif A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades.

  Entre elas, as negociacións para a adquisición de programas e dereitos de emisión, a venda de contidos de titularidade compartida, a venda de espazos publicitarios conxuntamente, a xestión de servizos de noticias e transmisións, o intercambio de programas e servizos, e a formalización de convenios coas entidades de xestión colectiva de dereitos de autor ou outros afins.

  bullet_audiencias.gif A coordinación e apoio ás entidades asociadas no intercambio de contidos informativos a través dos sistemas propios de Forta

  bullet_audiencias.gif A xestión das redes contratadas para as transmisións multilaterais e unilaterais que leven a cabo as entidades asociadas.

  bullet_audiencias.gif A coordinación e apoio á xestión dos correspondentes plans de participación conxunta no mercado publicitario que se determinen polas entidades asociadas.

  bullet_audiencias.gif A prestación do servizo integral de oficinas para as corresponsalias das entidades asociadas que asi os soliciten.

  bullet_audiencias.gif A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación a favor de terceiros, que poñerán ter acceso contractual aos servizos da Federación, sempre que sexa compatible cos intereses das entidades asociadas.