Home euskera > Nor Gara > Antolamendua

Antolamendua

 

Helburuak lortzeko, federazioaren egitura ORGANO hauek osatzen dute:

PRESIDENTZIA: Federazioko ordezkaritza-organo nagusia. Presidentzia txandaka egiten da: 6 hilez behin, elkartutako erakunde publiko bateko zuzendari nagusiak hartzen du.

Gaur egun Federazioaren Presidentea  Dña. Nùria LLorach, vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA.

BATZAR NAGUSIA: Federazioko zuzendaritza-organo nagusia; elkartutako erakunde publikoetako zuzendari nagusiek osatzen dute.

 

IDAZKARITZA NAGUSIA: Federazioko organo betearazle nagusia.

Egun, federazioko idazkaritza nagusiko idazkari nagusia Enrique Laucirica Aranaz.

BESTEAK BESTE: Funtzio hauek betetzen ditu:

bullet_audiencias.gif Federazioko lan-batzordeen eta zuzendaritza-organoen artean informazioa koordinatzea eta bideratzea.

bullet_audiencias.gif Batzar Nagusiak diseinatutako planak betearaztea.

Eta azken organoa da

KONTSULTA- ETA LAN-BATZORDEAK, gaika sailkatzen dira eta kide bakoitzaren ordezkariek osatzen dituzte. Hona hemen:

bullet_audiencias.gif Batzorde juridikoa
bullet_audiencias.gif Ekonomia eta finantzetarako batzordea
bullet_audiencias.gif Batzorde komertziala
bullet_audiencias.gif Audientzien batzordea
bullet_audiencias.gif Kanpoko ekoizpenen eskubideak erosteko batzordea
bullet_audiencias.gif Albistegien batzordea 
bullet_audiencias.gif Kirolen batzordea 
bullet_audiencias.gif Batzorde teknikoa 
bullet_audiencias.gif TV movien antena- eta ekoizpen-eskubideak erosteko batzordea 
bullet_audiencias.gif Programen batzordea 
bullet_audiencias.gif Lurreko telebista digitalaren jarraipenerako batzordea. 

Egitura horri esker, federazioak bere kide guztien jardueretan parte hartu eta kideen arteko komunikazioa errazten du; behin erabakiak hartuta, betetze-prozesua azkarragoa izaten da, eta baliabideak optimizatu eta kostua murrizten ditu.

Elkarren arteko lanak aukera ematen du, besteak beste, elkartutako telebistek emititzeko eskubideen kontratu garrantzitsuetan parte hartzeko, informazio-edukiak etengabe trukatzeko, elkarren artean ekoizpenak egiteko, edo publizitatea komertzializatzeko.

ALBISTEGIETAKO ORDEZKARITZAK

Gainera, Federazioaren egoitzan, Madrilen, telebista autonomikoetako ordezkaritzak daude. Bertan, bulegoez gainera, azpiegitura tekniko handia dute albistegietako jarduerak egin ahal izateko.