Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears

Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) exerceix les funcions que corresponen a la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de radi i televisió mitjançant les societats públiques IB3 Televisió i IB3 Ràdio. Ambdues tenen amb un caràcter estratègic intern que busca la cohesió territorial, reforçar els signes d’identitat de l’Illes Balears i afavorir el creixement i desenvolupament del sector audiovisual al territori balear. Mitjançant la creació dels seus propis mitjans audiovisuals, la Comunitat de les Illes Balears pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres finalitats de caràcter social i cultural.

Más info

Canales de televisión

IB3 Televisió

Canal autonòmic públic generalista que té com a objectiu ser una televisió de servei públic que reforci els signes d’identitat de les Illes Balears, atenent a seu necessitats informatives a més d’altres finalitats de caràcter social i cultural.

Más info

Canales de radio

IB3 Ràdio

La programació de IB3 Rádio és del tipus generalista en la que s’inclouen programes informatius, esportius, música i entreteniment sempre orientat a la realitat balear més propera.

Más info

Últimas noticias

Más info

Últimos concursos

Más info
Gestionar Cookies