Quen somos

Na actualidade, tras unha longa traxectoria, que serviu para consolidar o modelo de servizo, sumando aos novos operadores autonómicos que foron creándose, a FORTA está integrada por once entes de radio e televisión autonómicos:

Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Radio y Televisión Madrid, S.A.

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Euskal Irrati Telebista

Ente Público Radiotelevisión Canaria

Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha

Radiotelevisión de la Región de Murcia

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U.

Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears

Actividades de la Federación

  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades.
  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades. Entre elas, as negociacións para a adquisición de programas e dereitos de emisión, a venda de contidos de titularidade compartida, a venda de espazos publicitarios conxuntamente, a xestión de servizos de noticias e transmisións, o intercambio de programas e servizos, e a formalización de convenios coas entidades de xestión colectiva de dereitos de autor ou outros afins. A coordinación e apoio ás entidades asociadas no intercambio de contidos informativos a través dos sistemas propios de Forta
  • A xestión das redes contratadas para as transmisións multilaterais e unilaterais que leven a cabo as entidades asociadas.
  • A coordinación e apoio á xestión dos correspondentes plans de participación conxunta no mercado publicitario que se determinen polas entidades asociadas.
  • A prestación do servizo integral de oficinas para as corresponsalias das entidades asociadas que asi os soliciten.
  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación a favor de terceiros, que poñerán ter acceso contractual aos servizos da Federación, sempre que sexa compatible cos intereses das entidades asociadas.

Últimas noticias

Más info

Últimos concursos

Más info