Quen somos

Na actualidade, tras unha longa traxectoria, que serviu para consolidar o modelo de servizo, sumando aos novos operadores autonómicos que foron creándose, a FORTA está integrada por once entes de radio e televisión autonómicos:

Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Radio y Televisión Madrid, S.A.

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Euskal Irrati Telebista

Ente Público Radiotelevisión Canaria

Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha

Radiotelevisión de la Región de Murcia

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U.

Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears

Actividades de la Federación

  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades.
  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación, a favor das entidades asociadas, segundo necesidades. Entre elas, as negociacións para a adquisición de programas e dereitos de emisión, a venda de contidos de titularidade compartida, a venda de espazos publicitarios conxuntamente, a xestión de servizos de noticias e transmisións, o intercambio de programas e servizos, e a formalización de convenios coas entidades de xestión colectiva de dereitos de autor ou outros afins. A coordinación e apoio ás entidades asociadas no intercambio de contidos informativos a través dos sistemas propios de Forta
  • A xestión das redes contratadas para as transmisións multilaterais e unilaterais que leven a cabo as entidades asociadas.
  • A coordinación e apoio á xestión dos correspondentes plans de participación conxunta no mercado publicitario que se determinen polas entidades asociadas.
  • A prestación do servizo integral de oficinas para as corresponsalias das entidades asociadas que asi os soliciten.
  • A prestación, en xeral, de cualesquiera servizos para os que estea dotada a Federación a favor de terceiros, que poñerán ter acceso contractual aos servizos da Federación, sempre que sexa compatible cos intereses das entidades asociadas.

Últimas noticias

Más info

Últimos concursos

Más info
Gestionar Cookies