Servizos

En liña cos obxectivos que se marcan nos seus estatutos, apoiándose na súa estrutura e os seus recursos, FORTA presta diversos servizos aos seus socios. Para iso conta cos seguintes departamentos:

Órganos (Secretaría Xeral e Asesoría Xurídica)

Produción de Informativos e Deportes, e Rede

Xestión de Produción Allea e Cambio de Formatos

ÓRGANOS

A Federación, a través do denominado Centro Órganos, gestiona a actividade de FORTA; tanto a de carácter interno, recursos e persoal; como a coordinación e soporte administrativo e xurídico das Comisións de Traballo, todo iso supervisado a través da Xunta Xeral da Federación.

Atendendo aos Estatutos da Federación, ás necesidades dos socios e á evolución do panorama audiovisual, Órganos procura adaptar os recursos e orientar a actividade de FORTA cara ás áreas ou servizos que ofrezan unha maior rentabilidad xeneral aos socios. Ao mesmo tempo é a responsable da ejecución dos acordos que adopte a Xunta Xeral de Forta e asume a representación da Federación por delegación da Xunta Xeral ou do Presidente.

PRODUCCION DE INFORMATIVOS E DEPORTES, E REDE

A actividade prioritaria do departamento de REDE consiste en gestionar, tanto dun punto de vista técnico como de produción, o actual servizo de enlaces, manexando da forma máis eficiente posible tanto a rede de transporte audiovisual permanente que interrelaciona aos seus socios, así como os outros circuítos e servizos. Servizos que van desde a compra e venda de noticias, como responder ágilmente ante eventos imprevistos ou a preparación de dispositivos de produción conxuntos. Todo iso tanto nas parcelas de informativos como de deportes.

GESTION DE PRODUCCION ALLEA E CAMBIO DE FORMATOS

A función principal deste departamento é a xestión integral das compras conxuntas de dereitos de emisión de produción allea, que realizan os socios de FORTA, ofrecendo o soporte xurídico, administrativo e técnico que precisen, que vai desde a elaboración ou revisión de contratos, ao seguimiento de licenzas de emisión ou a xestión dos materiais e a distribución das copias dos mesmos. Para iso FORTA dispón, ademais das facilidades administrativas necesarias, un laboratorio técnico equipado con todo o necesario, denominado Cambio de Formatos, que é onde se procede a verificar técnicamente a calidade dos materiais recibidos e a elaborar as máster que serven para que os seus asociados emitan os produtos adquiridos nas mellores condicións.

Últimas noticias

Más info

Últimos concursos

Más info
Gestionar Cookies